SCHOOL EVENTS

പുരാവസ്തു പ്രദർശനവും കർഷക അഭിമുഖവും

പഴമ പെരുമ, കുലുക്കിലിയാട് പഴമ പെരുമ പുരാവസ്തു പ്രദർശനവും കർഷക അഭിമുഖവും നടത്തി. പണ്ടത്തെ കർഷക കൂട്ടാഴ്മയെ വിളിച്ചോടുന്ന പ്രദർശനം എവരുടെയും പ്രശംസകൾ പിടിച്ചു പറ്റി.

February 02
12:53 2019

Write a Comment