വൈദ്യൻ കുമ്പളങ്ങയിൽ…..

പൂനൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം തരം വിദ്യാർത്ഥിനിയും സീഡ് ക്ലബ്ബ് അംഗവുമായ പൂനൂർ ഇന്ദീവരത്തിൽ ദേവ്ന ദിനേശ് വളർത്തിയ വൈദ്യൻ കുമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായ വിളവെടുപ്പ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൃഷി ചെയ്ത കുമ്പള വള്ളിയിൽ നിന്നാണ് എഴുപതിൽപരം കായകൾ പറിച്ചെടുത്തത്. പൂനൂർ പുഴയോരത്തെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ വളർത്തിയ ഒറ്റ വളളിയാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിളവ് നൽകിയത്. കറി വെയ്ക്കാൻ .....

Read Full Article