ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണം…..

ചിറയിന്‍കീഴ്: ചിറയിന്‍കീഴ് ശ്രീ ശാരദവിലാസം ശ്രീ ചിത്തിരവിലാസം സ്‌കൂളുകളിലെ സിഡ് ക്ലബിന്‍െ്‌റ നേതൃത്വത്തില്‍ ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ സെമിനാര്‍ നടന്നു. മുന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി രജിസ്ട്രാര്‍ അബ്ദുള്‍ കലാമാണ്.....

Read Full Article