അഞ്ചല്‍ ശബരിഗിരി…..

അഞ്ചല്‍: മണ്ണൊലിപ്പ് തടഞ്ഞ് നിര്‍ത്തി മണ്ണിന്റെ ഘടന നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനായി ധാരാളം മുളകള്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തുക എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലോക മുളദിനം അഞ്ചല്‍ ശബരിഗിരി സ്‌കൂളില്‍ മാതൃഭൂമി സീഡിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആഘോഷിച്ചു. സ്‌കൂളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ശബരിഗിരി സ്‌കൂള്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. വി.കെ. ജയകുമാര്‍ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത മുളപ്രതിജ്ഞ കുട്ടികള്‍ ഏറ്റുചൊല്ലി. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ......

Read Full Article