SCHOOL EVENTS

മണ്ണ റിവ്

ഡിസംബർ 5 മണ്ണ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മണ്ണ് മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ചു... വ്യത്യസ്ത തരം മണ്ണുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു, മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പുതിയ അനുഭവപാഠങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞു, വ്യത്യസ്ത തരം മോഡൽ, പണി ആയുധങ്ങൾ, ജലസംരക്ഷണം, മണ്ണ് പരിശോധന ,തുടങ്ങിയ പ്രദർശനങ്ങൾ കണ്ടു.... ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രദർശനവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു

December 09
12:53 2019

Write a Comment