SCHOOL EVENTS

സർക്കാർ സേവനം സ്കൂളിലേയ്ക്ക

ചെങ്കൽച്ചൂള ഫയർസ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു..... മോക് ഡ്രിൽ നടത്തി

December 09
12:53 2019

Write a Comment