SCHOOL EVENTS

ഒരു കൊച്ചു വിളവെടുപ്പ്

വിളവെടുപ്പ് : വെട്ടിപ്പുറം ഗവണ്മെന്റ് ലിപി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ ജൈവകൃഷി വിളവെടുപ്പ് . കാച്ചിലും ചേമ്പും മഞ്ഞളും കൃഷിചെയ്തു വിളവെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞു കർഷകർ .

January 23
12:53 2020

Write a Comment