Seed Events

   
വികൃതിക്ക് കിട്ടിയ പാഠം..

കഥ ഒരു സ്ഥലത്തു ഒരു കുരങ്ങൻ താമസിച്ചിരുന്നു. അവൻ മഹാവികൃതി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു പാവം മുയലച്ചൻ അതുവഴി വന്നു. കുരങ്ങൻ താമസിക്കുന്ന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിന്നു നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുയലച്ചന്.…..

Read Full Article
   
പ്രളയം..

കവിത ഇന്നലെ എൻ വീട്ടുമുറ്റത്തൊരായിരം മഴത്തുള്ളികൾ ആ തുള്ളികൾ വലുതായി പേമാരിയായി പിന്നെ കേരളജനതയുടെ കണ്ണീരായി കുത്തിയൊലിച്ചിറങ്ങുന്ന മഴയുടെ കള കള ശബ്ദം ആയിരം പേരുടെ ലക്ഷ്യം നശിപ്പിച്ച ശബ്ദം, പ്രളയം അനന്ദിതാ രാജേഷ്…..

Read Full Article
   
കൊറോണ..

കവിത ഞനൊരു മാരക വൈറസണ്‌ കൊറോണ എന്ന്‌ മനുഷ്യർ വിളിക്കും ചൈനയാണെന്റെ ദേശം വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ലോക നാശത്തിനു ഞാൻ മതി സോപ്പണന്റെ ശത്രു സാമൂഹിക അകലം കൊണ്ടെന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആൽവിൻ മനു S T D. 4. S N L P S Pariyaram..

Read Full Article
   
ഒരു കൊറോണ മരണം ..

കഥ അമ്മു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു. മുൻ വശത്തെ വരാന്തയിൽ എത്തി. പത്രക്കാരൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പത്രം അതാ പൂച്ചെടികൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്നു. അവൾ അതെടുത്തു. പത്രത്തിലെ പടങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്ന ശീലമുള്ള അവൾ പേജുകൾ ഓരോന്നായി മറിച്ചു. അപ്പോഴാണ്…..

Read Full Article
   
ഉറുമ്പും പുൽച്ചാടിയും ..

കഥ ഒരിടത്തു ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള ഒരു പുൽച്ചാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എപ്പോഴും വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പാട്ടുമൂളി രസിച്ചു നടക്കും. നാളേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കരുതി വെക്കില്ല. എന്നാൽ ഉറുമ്പുകൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അവർ സമയം…..

Read Full Article
   
നല്ലൊരു നാളെക്കായി..

കവിത നല്ലൊരു നാളെക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലൊരു നാളെക്കായി അകലം പാലിക്കാം നല്ലൊരു നാളെക്കായി കൈകൾ കൂപ്പാം നല്ലൊരു നാളെക്കായി ശുചിതം പാലിക്കാം നല്ലൊരു നാളെക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ശമ്മാസ് സുധീർ STD 3 SNLPS PARIYARAM..

Read Full Article
   
ഭൂമിയുടെ വിലാപം..

കവിത സൂര്യതാപത്താൽ മനുഷ്യൻ വാടി നദികൾ വറ്റിവരണ്ടു ഒരു മഴ തന്നങ്കിൽ എന്ന് കൊതിച്ചു മനുഷ്യർ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു അശരീരി മുഴങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം മനുഷ്യരെ ഓരോ ദേവ സൃഷ്ടിയും നശിപ്പിക്കുന്നു മരങ്ങർ കാണാനില്ല…..

Read Full Article
   
മുത്തശ്ശിയും കൂട്ടുകാരും..

കഥ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി താമസിച്ചിരുന്നു. മുത്തശ്ശിക്ക് കൂട്ടായി മിക്കു എന്ന പൂച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുത്തശ്ശി അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ പോയി ചെറിയ പണികളൊക്കെ ചെയ്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം വിറക് ശേഖരി ക്കാൻ…..

Read Full Article
   
നന്മയുള്ള മനസ്സുകൾ..

കഥ ഒരു പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ താമസിച്ചിരുന്നു. കുട്ടൻപിള്ളയും കുഞ്ഞിരാമനും. ഇവർക്ക് പട്ടണത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആൽമര ചുവട്ടിൽ പഴങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കട ഉണ്ട്. അയൽ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പഴങ്ങൾ വാങ്ങി സ്വന്തം കടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന്…..

Read Full Article
   
മാറുന്ന കാലം ..

കവിത നിശബ്ദമായ ഒരു കാലം. കൊറോണ വാണിരുന്ന ഒരു കാലം. എങ്ങും ആർഭാടം നിറഞ്ഞു എങ്ങും ആഘോഷം നിറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്നോ? മനുഷ്യ നീ ചിന്തിച്ചോ? കാലം മാറി കോലം മാറി. മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നുപോലെ. അന്തി മയങ്ങും നേരത്തെ കുഴിമന്തി ക്കോ വിടനൽകി.…..

Read Full Article

Related events